• Liên hệ tư vấn ?
  • 0838.882.883
  • tuvan@ocopaz.vn
Đắk Lak: Sản phẩm OCOP bước đầu làm mới diện mạo nông thôn của tỉnh
Việc đánh giá, phân hạng sảnphẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đang trở thành động lực kích thích, làm mới kinh tế nông thôn ở tỉnh Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên.

Việc đánh giá, phân hạng sảnphẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đang trở thành động lực kích thích, làm mới kinh tế nông thôn ở tỉnh Đắk Lắk, khu vực Tây Nguyên. Điều này cũng đang tạo sức bật lớn cho xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững từ việc khẳng định vị thế cho nông sản địa phương. 

Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/5/2018, trọng tâm là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị mà chủ thể thực hiện là các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế HTX. Cafe, ca cao là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Bột ca cao nguyên chất của Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là sản phẩmOCOP 4 sao, cao nhất trong số 11 sản phẩm OCOP vừa được tỉnh đánh giá, xếp hạng.

 Chương trình mỗi xã một sản phẩm đang tạo động lực mạnh mẽ cho nhiều ý tưởng mới, những sản phẩm mới, đa dạng ra đời ở nhiều nơi trong tỉnh Đắc Lắk. Bà Trần Thị Kim Luyến, chủ cơ sở Tinh bột nghệ Kim Luyến, cho biết tham gia đánh giá sản phẩm theo chương trình OCOP là cách để doanh nghiệp sản xuất nhận diện rõ những hạn chế, thiếu sót, đúc rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình: “Cũng là một thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để cho sản phẩm của đơn vị được thị trường biết đến và cũng được hội đồng đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu để cơ sở biết để khắc phục và phát triển vững chắc phù hợp với nhu cầu của thị trường.” Các sản phẩm OCOP góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, bảo đảm thương hiệu của sản phẩm OCOP cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả. “Về cơ bản thì các sản phẩm OCOP đã có mặt trên thị trường, tuy nhiên để hoàn thành các tiêu chuẩn chất lượng theo các tiêu chuẩn sao thì đòi hỏi chủ thể đấy phải nghiên cứu kỹ hơn và hoàn thiện đặc biệt là các bộ hồ sơ theo đúng quy định rất chặt chẽ. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện, nâng cấp 27 sản phẩm OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, du lịch nông thôn hiện có của các địa phương; công nhận/chứng nhận một đến hai sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 10 đến 12 sản phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu có ít nhất từ 10 đến 15 tổ chức kinh tế mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương tham gia Chương trình OCOP trong năm 2020 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp.