• Liên hệ tư vấn ?
  • 0838.882.883
  • tuvan@ocopaz.vn
Lạng Sơn: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020
Ngày 4/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội đồng đánh giá có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, đơn vị tư vấn OCOP và đại diện các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Đại diện đơn vị tư vấn OCOP phát biểu tại hội nghị

Trong đợt 1 này, tỉnh Lạng Sơn có 11 sản phẩm của 10 chủ thể thuộc 4 huyện gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, tham gia góp ý hồ sơ cho từng sản phẩm với những nội dung liên quan đến tên đăng ký, mẫu mã sản phẩm…

Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thẩm định sản phẩm tại hội nghị

Kết quả, Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 11 sản phẩm đạt 3 và 4 sao. Trong đó, 3 sản phẩm xếp hạng 4 sao, gồm: na dai thị trấn Đồng Mỏ, na dai xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng), na Cai Kinh (huyện Hữu Lũng); 8 sản phẩm được xếp 3 sao, gồm: rau bò khai thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng), na Hòa Lạc, na Yên Sơn, nem nướng Khôi Loan (huyện Hữu Lũng), phở khô đặc biệt Hoàng Quyên, bánh phở (huyện Lộc Bình), thạch Chu Hạnh, rượu Hội Hoan (huyện Văn Lãng).

Đối với các sản phẩm sau khi được đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh... Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận cho các sản phẩm này.

Tags:
Share: