Năm 2020, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung nâng cao giá trị của sản phẩm nho. Ảnh: Bùi Tư

Theo kế hoạch này, trong năm 2020 Ninh Thuận sẽ triển khai, phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 11 trong 12 sản phẩm trong danh sách sản phẩm đặc thù của tỉnh đã được công nhận, trong đó nâng cao giá trị từ 3-5 sản phẩm OCOP có chất lượng cao, đạt chuẩn từ 3-5 sao (dự kiến các sản phẩm như nho, táo, tỏi, măng tây, thổ cẩm Mỹ Nghiệp), 3-5 sản phẩm này tham gia vào đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP; kết hợp đào tạo tập huấn quản lý phát triển sản phẩm đặc thù.

Đồng thời, tỉnh sẽ thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP và đặc thù Ninh Thuận. Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai phát triển 2 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và đặc thù trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động du lịch của tỉnh.

Dự toán kinh phí thực hiện chương trình OCOP của tỉnh là 7,6 tỷ đồng, trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 là 4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2020 là 2,9 tỷ đồng, vốn khác là 690 triệu đồng.

Bùi Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *