Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển OCOP làm chuyên gia tư vấn trong hội nghị Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021 huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 1/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đợt 1 năm 2021.
Trong đợt 1, huyện Vũ Thư có 7 sản phẩm đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP gồm: Tằm thương phẩm (xã Hồng Phong); gạo nếp bể làng Keo (xã Duy Nhất), trứng gà (Hợp tác xã chăn nuôi xanh Thái Bình, xã Vũ Đoài); chả cá (ng ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Dũng Hạnh, xã Xuân Hòa); xúc xích xông khói Vuong An Food (ng ty TNHH Thực phẩm Bảo An T&V, xã Song An); trà ướp sen Vũ Toàn (ng ty TNHH Vườn sen Vũ Toàn, xã Xuân Hòa); sản phẩm thêu tay truyền thống (ng ty TNHH Thêu xuất khẩu Tuấn Dương, xã Minh Lãng).
Các thành viên Hội đồng đã thẩm định hồ sơ, chấm điểm độc lập ở từng tiêu chí cho từng sản phẩm. Tổng điểm tối đa của các tiêu chí đánh giá mỗi sản phẩm là 100 điểm, đánh giá 3 nội dung chính: sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng, khả năng tiếp thị của sản phẩm, chất lượng sản phẩm. Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vũ Thư đánh giá có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Hội nghị là cơ sở để huyện Vũ Thư lựa chọn, đánh giá, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề xuất Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xem xét, đánh giá, phân hạng và ra quyết định ng nhận các sản phẩm OCOP của huyện.
Tại hội nghị các chuyên gia cao cấp của ng ty cũng đã có mặt tham gia tư vấn và hỗ trợ hội nghị đánh giá diễn ra thuận lợi, chính xác. Chúng tôi tin rằng với những sự tư vấn tận tâm và tôn chỉ hành động vì người nông dân, ng ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển OCOP sẽ giúp sức nhiều hơn nữa cho sự thành ng của chương trình OCOP và sự phát triển kinh tế nông thôn.

Trả lời