CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN OCOP TẬP HUẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP TAI HUYỆN ĐÌNH LẬP – TỈNH LẠNG SƠN

Chương trình OCOP (Mỗi Xã Một Sản Phẩm) là chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn đã được tỉnh Lạng Sơn triển khai từ năm 2019. Đến cuối năm 2019, tại hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2019 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, huyện Đình Lập có 2/9 sản phẩm đạt 3 – 4 sao.

 

Nhận thấy tiềm năng phát triển của các sản phẩm đặc sản địa phương mình, huyện Đình Lập đã có những bước đi đúng đắn để hỗ trợ những hộ dân phát triển các sản phẩm OCOP đạt hạng sao cao hơn. Triển khai chương trình OCOP, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 253 ngày 26/11/2019 về thực hiện đề án chương trình OCOP huyện Đình Lập giai đoạn 2019 – 2020. Cùng với đó, huyện Đình Lập kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thông mới, trong đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện đề án chương trình OCOP; bố trí cán bộ phụ trách từ huyện đến các xã, thị trấn để triển khai thực hiện đề án. Huyện Đình Lập cũng thành lập Hội đồng Đánh giá và Xếp hạng sản phẩm thực hiện đề án.
Nhận thấy ngoài việc thực hiện các chỉ đạo, cần phải tuyên truyền rộng rãi để không chỉ cán bộ mà cả người dân của huyện cũng hiểu rõ về chương trình, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử và tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP.
Với kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia hàng đầu về chương trình OCOP, Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển OCOP đã tham gia giảng dạy tại buổi tập huấn của Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Đình Lập vào ngày 26/1 để tuyên truyền và giúp các chủ thể hiểu rõ hơn về chương trình Mục tiêu quốc gia OCOP
Tại buổi tập huấn, Th,S Chu Hoàng Đức Anh, đã có bài giảng chi tiết về nội dung chương trình OCOP, các văn bản hướng dẫn và chấm điểm cụ thể để phân hạng sản phẩm. Các chủ thể đã có cái nhìn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng về chương trình. Từ đó, nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm để tiếp tục hoàn thiện, đưa sản phẩm của mình đạt được những số điểm cao hơn và được xúc tiến thương mại mạnh mẽ hơn.
Các chuyên gia của Công ty CP Tư vấn đầu tư và phát triển OCOP đều là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và marketing, vì vậy, chúng tôi luôn hiểu rõ được những khó khăn thách thức của các sản phẩm nông nghiệp. Với phương trâm, đồng hành cùng các nhà nông khởi nghiệp, chúng tôi đã và đang tư vấn những hướng đi hiệu quả nhất để mỗi sản phẩm OCOP đều trở thành sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế địa phương, góp phần vào sự thành công của chương trình MỤC TIÊU QUỐC GIA- MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP).

Trả lời