Huyện Định Hóa – Thái Nguyên giới thiệu sản phẩm nông nghiệp mới năm 2021

Huyện Định Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Thái Nguyên có truyền thống anh dũng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây được chọn làm An toàn khu (ATK) Trung ương, Thủ đô kháng chiến của cả nước. Định Hóa cũng là một huyện có nền nông nghiệp lâu đời với những sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

ocop Định Hóa

Đầu tháng 10 năm 2021, huyện Định Hóa đã tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và có tiềm năng phát triển để đông đảo người dân và các chuyên gia cùng tham gia đánh giá, tìm hiểu sản phẩm. Tại đây, đại diện công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển OCOP  cũng đã tham gia hỗ trợ tư vấn chuyên môn để hoàn thiện các sản phẩm theo đúng các tiêu chí đánh giá của chương trình OCOP và các luật định liên quan.

 

Các sản phẩm nông nghiệp sau khi được tư vấn sẽ được các chủ thể nâng cao chất lượng để đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh, đem đến diện mạo mới mẻ cho nông nghiệp huyện Định Hóa. Nền nông nghiệp tạo ra các sản phẩm chất lượng cao với hương vị truyền thống không thể nhầm lẫn của vùng Thủ đô Gió Ngàn.

“Vui sao một sáng tháng năm

 Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ

 Suối dài xanh mướt nương ngô

 Bốn phương lồng lộng Thủ đô Gió Ngàn”

Trả lời