Huyện Vũ Thư tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

Huyện Vũ Thư tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021
Ngày 10 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.
Tại hội nghị, các thành viên đã thẩm định hồ sơ của 10 sản phẩm bánh kẹo thuộc ng ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng. Đây là đơn vị hàng đầu về các sản phẩm bánh kẹo tại tỉnh Thái Bình.
Các thành viên của Hội đồng đã tích cực làm việc cùng với đơn vị tư vấn là ng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Phát Triển OCOP để chấm điểm theo bộ tiêu chí đánh giá mà Thủ tướng đã ban hành.

Trả lời