Lạng Sơn: Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020

Mới đây, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020 đối với 11 sản phẩm (OCOP) thuộc 4 huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Lộc Bình.

Ngày 4/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2020. Tham dự hội đồng đánh giá có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, đơn vị tư vấn OCOP và đại diện các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.
Trong đợt 1 này, tỉnh Lạng Sơn có 11 sản phẩm của 10 chủ thể thuộc 4 huyện gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
Tại buổi đánh giá, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, tham gia góp ý hồ sơ cho từng sản phẩm với những nội dung liên quan đến tên đăng ký, mẫu mã sản phẩm…Từng sản phẩm được chấm điểm theo Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Kết quả, có 3 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao, gồm: Quả na dai của thị trấn Đồng Mỏ và xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng); na Cai Kinh (huyện Hữu Lũng); 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao gồm: Rau bò khai của thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng); na Hòa Lạc, na Yên Sơn, nem nướng Khôi Loan (huyện Hữu Lũng), rượu Hội Hoan, Thạch Chu Hạnh (huyện Văn Lãng), phở khô đặc biệt Hoàng Quyên và bánh phở tươi Hoàng Quyên (huyện Lộc Bình).

Danh sách 11 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2020 sẽ được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận.

Trả lời